شما می‌توانید پس از گذراندن دوره آموزشی طبق استاندارد فنی و حرفه‌ای در آموزشگاه دهکده جهانی گواهینامه با قابلیت ترجمه و اعتبار بین‌المللی دریافت کنید.

برای دریافت گواهینامه شما باید ابتدا در آزمون کتبی که به شکل تستی در مرکز سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه برگزار می‌شود قبول شوید و درصورت کسب نمره قبولی در آزمون کتبی، باید در آزمون عملی که در محل آموزشگاه دهکده جهانی تحت نظارت سازمان برگزار می‌شود شرکت کنید و در صورت قبولی گواهینامه از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صادر خواهد شد.

افرادی که پس از گذراندن فرآیند تعریف شده موفق به دریافت گواهینامه شوند با توجه به بین المللی بودن این مدرک می‌توانند در تمامی کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار (ILO) هستند، مشغول کار شوند و این گواهینامه بین‌المللی در همه این کشورها اعتبار دارد. امروز تمام کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی کار (ILO) هستند.

گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای

پرتکرارترین پرسش‌ها

من نیازی به مهارت ندارم و فقط مدرک لازم دارم آیا می‌توانم فقط مدرک بگیریم؟

خیر!

من تسلط کامل به مباحث دارم و فقط مدرک ندارم آیا می‌توانم بدون حضور در کلاس‌ها در آزمون شرکت و مدرک بگیرم؟

بطور کلی مهارت کامپیوتر را اگر تجربی بیاموزید بسیاری از جزئیات وجود دارد که با آن آشنا نشده‌اید، با حضور در کلاس مهارت را طبق استاندارد و به شکل علمی خواهید آموخت، همچنین جهت آسودگی خاطر سعی می‌کنیم کد کلاس‌ها طوری تنظیم شود که دانش‌پذیران هم سطح در یک کلاس باشند، بنابراین پیشنهاد می‌شود بطور کامل در کلاس‌ها حضور داشته باشید، در عین حال در شرایط خاص با تعیین سطح و برگزاری آزمون می‌توان تعداد جلسات را با توجه به میزان دانش شما محدود کرد.

من در کلاس‌ها شرکت می‌کنم ولی مدرک را خیلی سریع لازم دارم، آیا می‌شود تا 10 روز آینده مدرک بگیرم؟

فرایند صدور مدرک پس از اتمام کلاس و قبولی در آزمون خواهد بود. اطلاعات تکمیلی

در عین حال در صورت ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌ها، بنا به درخواست شما آموزشگاه می‌تواند نامه‌ای در تایید حضور در دوره آموزشی جاری جهت ارائه به سازمان مورد نظر صادر کند.

آیا کلاس‌ها مختلط برگزار می‌شود؟

خیر، بطور کلی کلاس‌ها برای خانم‌ها و آقایان بطور مجزا برگزار می‌شود