شما می توانید شهریه دوره آموزشی خود را بطور اقساط پرداخت کنید. در حالت پرداخت اقساطی شهریه، شما می‌توانید تا قبل از اتمام دوره تسویه مالی با آموزشگاه را انجام دهید. تعداد اقساط و نحوه پرداخت با توجه به دوره آموزشی متفاوت خواهد بود که در هنگام ثبت نام حضوری در محل آموزشگاه دهکده جهانی بررسی خواهد شد.

پرداخت اقساطی شهریه

پرتکرارترین پرسش‌ها

من نیازی به مهارت ندارم و فقط مدرک لازم دارم آیا می‌توانم فقط مدرک بگیریم؟

خیر!

من تسلط کامل به مباحث دارم و فقط مدرک ندارم آیا می‌توانم بدون حضور در کلاس‌ها در آزمون شرکت و مدرک بگیرم؟

بطور کلی مهارت کامپیوتر را اگر تجربی بیاموزید بسیاری از جزئیات وجود دارد که با آن آشنا نشده‌اید، با حضور در کلاس مهارت را طبق استاندارد و به شکل علمی خواهید آموخت، همچنین جهت آسودگی خاطر سعی می‌کنیم کد کلاس‌ها طوری تنظیم شود که دانش‌پذیران هم سطح در یک کلاس باشند، بنابراین پیشنهاد می‌شود بطور کامل در کلاس‌ها حضور داشته باشید، در عین حال در شرایط خاص با تعیین سطح و برگزاری آزمون می‌توان تعداد جلسات را با توجه به میزان دانش شما محدود کرد.

من در کلاس‌ها شرکت می‌کنم ولی مدرک را خیلی سریع لازم دارم، آیا می‌شود تا 10 روز آینده مدرک بگیرم؟

فرایند صدور مدرک پس از اتمام کلاس و قبولی در آزمون خواهد بود. اطلاعات تکمیلی

در عین حال در صورت ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌ها، بنا به درخواست شما آموزشگاه می‌تواند نامه‌ای در تایید حضور در دوره آموزشی جاری جهت ارائه به سازمان مورد نظر صادر کند.

آیا کلاس‌ها مختلط برگزار می‌شود؟

خیر، بطور کلی کلاس‌ها برای خانم‌ها و آقایان بطور مجزا برگزار می‌شود