معرفی دوره ICDL آموزشگاه دهکده جهانی

معرفی دوره ICDL آموزشگاه کامپیوتر دهکده جهانی مشهد

ICDL  مخفف International Computer Driving Licence  می‌باشد و یک گواهینامه بین المللی است که توانایی دارندگان این گواهینامه را در مهارت‌های کامپیوتری تایید می‌کند.

دوره ICDL دارای 7 مهارت پرکاربرد و مهم است.

دوره آموزشی ICDL

مشخصات عمومی دوره از كارهای این شایستگی میتوان مواردی مانند بررسی سخت افزار ، بررسی نرم افزار، كار مقدماتی با سیستم عامل سیستم عامل،مدیریت فایل،كار با برنامه های سودمند،مدیریت چاپ، كار با اینترنت،استفاده از جستجوگر،استفاده از وب، ارتباط الكترونیكی،استفاده از نامه الكترونیكی ،مدیریت پست الكترونیكی،واژه پردازی با Word، كار با صفحه گسترده  Excel، كار با پایگاه داده  Access و ارائه مطلب با PowerPoint را مد نظر قرار داد. این شایستگی با كلیه مشاغلی كه كاربردی كامپیوتر و كاربری كامپیوتر را دارند در ارتباط است
مهارتهای دوره 1)      مفاهیم اساسی تئوری IT

2)      مقدمه ای بر ویندوز – استفاده و مدیریت فایل‌ها (windows 7 – Windows 10)

3)      خدمات اطلاعاتی شبکه – اینترنت و پست الکترونیک (ایمیل)

4)      واژه پردازی با برنامه Microsoft Word 2013-2016

5)      صفحات گسترده Microsoft Excel 2013-2016

6)      پایگاههای داده Microsoft Access 2013-2016

7)      ابزار معرفی و نمایش Microsoft PowerPoint 2013-2016

کاربرد دوره گواهینامه شناخته شده و قابل ترجمه در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد.

سکوی پرتابی برای پیشرفت شغلی و تحصیلی و تحرک پذیری شغلی را فراهم می‌کند.

اعتماد به نفس را در بکارگیری کامپیوتر افزایش داده و باعث کاهش استرس می‌شود.

اصطلاح انگلیسی استاندارد این دوره در اروپا با نام    ECDL شناخته می شود

این دوره در جهان با نام  ICDL  شناخته می شود

مهم ترین رشته های مرتبط با این دوره  شهروند الکترونیک
شهریه دوره 480.000 تومان