آموزشگاه کامپیوتر دهکده جهانی مشهد

آدرس آموزشگاه دهکده جهانی

آدرس : مشهد – بلوار فردوسی – فرامرز عباسی 8 – حشمتی 3 (کوچه دوم بازار محله) – پلاک 4 

تلفن تماس : 05136050861